لینک های راهنما

 • راهنمای ثبت و تصویب پیشنهادیه کارشناسی ارشد در گلستان
 • راهنمای درخواست دفاع کارشناسی ارشد در گلستان
 • ویدئوی راهنمای درخواست موضوع و پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در سیستم گلستان
 • راهنمای استفاده از سامانه پیشینه پژوهش
 • راهنمای سامانه همانندجو برای کاربران
 • راهنمای استفاده از دفاع آنلاین ویژه دانشجویان
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir