مدیر گروه دکتر حسین رحیمی
 • رشته تحصیلی:
  دکترای مدیریت صنعتی
 • پست الکترونیک:
  rahimi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد حسابداری
 • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 1400 به بعد
مدرسین
مدرس منصور دهقانی اشکذری
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت مالی
 • پست الکترونیک:
  m.dehghani @ sau.ac.ir