تقدیر معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش از برگزاری مطلوب آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دانشگاه علم و هنر
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تقدیر معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش از برگزاری مطلوب آزمون استخدامی آموزش و پرورش در دانشگاه علم و هنر

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با ارسال پیامی از برگزاری مطلوب آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه علم و هنر تقدیر و تشکر کردند.