مدیر گروه دکتر سید محسن میراسماعیلی مزرعه آخوند
 • رشته تحصیلی:
  ژنتیک - مولکولی
 • پست الکترونیک:
  miresmaeili @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مهدی دهقانی تفتی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۰

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی دروس رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی مقطع کارشناسی ارشد - ورودی 1-96 و بعد
مدرسین
مدرس دکتر آمنه جاوید
 • رشته تحصیلی:
  بیوشیمی
 • پست الکترونیک:
مدرس فاطمه پوررجب محمدآبادی
 • رشته تحصیلی:
  بیوشیمی
 • پست الکترونیک:
مدرس علی دهقانی فیروز آبادی
 • رشته تحصیلی:
  پزشکی مولکولی (دانشجوی دکتری)
 • پست الکترونیک:
مدرس سید مهدی کلانتر
 • رشته تحصیلی:
  زیست شناسی سلولی مولکولی _ ژنتیک
 • پست الکترونیک:
مدرس رضا منصوری
 • رشته تحصیلی:
  ایمنی شناسی
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر نرگس نیکونهاد
 • رشته تحصیلی:
  دکترای زیست جانوری گرایش تکوین
 • پست الکترونیک:
  n.nikoonahad @ sau.ac.ir