مدیر گروه دکتر محمد حسین طالبی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 • پست الکترونیک:
  talebi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی کارشناسی مکانیک گرایش طراحی مکانیکی
 • برنامه زمانبندی کارشناسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
 • دروس انتخابی الزامی مکانیک گرایش طراحی مکانیکی
 • دروس انتخابی الزامی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
 • برنامه زمانبندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک خودرو
 • برنامه زمانبندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه(گروه مکانیک)
 • چارت درسی کارشناسی پیوسته مکانیک ورودی1400به بعد
مدرسین
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir