مدیر گروه دکتر محمد حسین طالبی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 • پست الکترونیک:
  talebi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
شکوه زاهدی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی کارشناسی مکانیک گرایش طراحی مکانیکی
 • برنامه زمانبندی کارشناسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
 • دروس انتخابی الزامی مکانیک گرایش طراحی مکانیکی
 • دروس انتخابی الزامی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
 • برنامه زمانبندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک خودرو
 • برنامه زمانبندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات حرارتی و برودتی
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه(گروه مکانیک)
 • چارت درسی کارشناسی پیوسته مکانیک ورودی1400به بعد
مدرسین