مدیر گروه دکتر سید محمد کاظمی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  sm.kazemi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
مرضیه اسماعیلی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری ترم 1401 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
مدرس دکتر سید مصطفی صالحی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  smsalehi @ sau.ac.ir
مدرس دکتر علی حایک
 • رشته تحصیلی:
  حقوق بین الملل
 • پست الکترونیک:
مدرس دکتر حمیدرضا بیگ زاده شهرکی
 • رشته تحصیلی:
  مرمت واحیای بناها وبافتهای تاریخی
 • پست الکترونیک: