مدیر گروه مژده عزیزی
 • رشته تحصیلی:
  -
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
خانم کریم زاده
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۲

فایلهای اطلاعاتی

 • چارت درسی دروس رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال ورودی 94
 • چارت درسی کارشناسی مهندسی پزشکی ورودی 95 به بعد
 • فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه
 • چارت درسی کارشناسی مهندسی پزشکی ورودی 1400 به بعد
مدرسین
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir