مدیر گروه دکتر حامد فلاح تفتی (عضو هیات علمی)
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت
  • پست الکترونیک:
    fallah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی95به بعد
  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی-دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی ورودی 1401 و بعد
مدرسین