مدیر گروه دکتر مسعود احمدخانی
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت بازرگانی
 • پست الکترونیک:
  ahmadkhani @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
نجمه اسلامی
 • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۱

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی- دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی95به بعد
 • برنامه زمانبندی رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی-دانشگاه علم و هنر دانشکده علوم انسانی ورودی 1401 و بعد
مدرسین
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir