دانشگاه علم و هنر - Science and arts university

اطلاعیه های مهم
اخبار دانشگاه بایگانی

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

دستاوردها
راهیابی دانشجوی دانشگاه علم و هنر به اردوی تیم ملی زورخانه ای
افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علم و هنر در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400
درخشش دانشجویان دانشگاه علم و هنر در کنکور کارشناسی ارشد 1400
کسب رتبه تک رقمی توسط دانشجوی دانشگاه علم و هنر در کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1400
پذیرش دانشجوی ارشد رشته زیست شناسی و رشته روانشناسی در مقطع دکتری
تالیف کتاب با عنوان «برنامه نویسی ARDUINO» توسط عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر