دانشگاه علم و هنر - Science and arts university

اطلاعیه های مهم
اخبار دانشگاه بایگانی

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

دستاوردها
ارائه مقاله پژوهشی دانشجویان دانشگاه علم و هنر در کنگره بین‌المللی کنسر ژنومیکس 2023
ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه علم و هنر
ارتقای مرتبه از استادیاری به دانشیاری دو عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر
پژوهشگران برگزیده برتر دانشگاه علم و هنر در هفته پژوهش و فناوری 1401 معرفی شدند
کسب مقام اولی دانشجوی دانشگاه علم و هنردر اولین دوره لیگ کاراته وان سبک های آزاد دختران کشور
ساخت دستگاه پرینتر سه بعدی توسط تیم دانشجویی مهندسی پزشکی