رئیس دانشکده
دکتر محسن سعیدمنش
 • رشته تحصیلی:
  دکترای تخصصی اعصاب- شناخت رفتاری
 • تلفن دفتر:
  38207180-87 داخلی 3032
 • پست الکترونیکی:
  saeidmanesh @ sau.ac.ir
رشته های مورد پذیرش در دانشگاه علم و هنر اشکذر

مقطع کارشناسی ارشد

 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی