مدیر گروه مهدی حاتمی تاجیک
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  m.hatami @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
امین امیرزاد
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۱۲

فایلهای اطلاعاتی

 • برنامه ترم بندی دروس دوره کاردانی پیوسته معماری
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
 • فرم اعلام آمادگی برای جلسه دفاع رشته معماری
 • درخواست تصویب موضوع طرح نهایی(پروژه)کارشناسی معماری داخلی
 • درخواست تصویب موضوع طرح نهایی(پروژه)کارشناسی پیوسته/ناپیوسته معماری
 • برنامه ترم بندی دروس کارشناسی معماری داخلی
 • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری
 • مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری - معماری
 • مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری
 • مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته معماری داخلی
 • مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته معماری
 • فرم کنترل اطلاعات پایان نامه کارشناسی معماری
 • مشخصات کلی و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری (بازنگری سال 1395)
 • چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه‌ای از سال 1400 به بعد
 • چارت جدید کاردانی پیوسته معماری از سال 98 به بعد
 • برنامه ترم بندی‌ دروس دوره کار شناسی مهندسی معماری ورودی 3981 به بعد
مدرسین
مدرس دکتر سمیه امیدواری
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  s.omidvari @ sau.ac.ir
مدرس دکتر سید مصطفی صالحی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  smsalehi @ sau.ac.ir
مدرس مهدی حاتمی تاجیک
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  m.hatami @ sau.ac.ir
مدرس یاسمن فتاحی ابرقوه
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  fatahi @ sau.ac.ir
مدرس دکتر سید محمد کاظمی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  sm.kazemi @ sau.ac.ir
مدرس محسن نیازی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
  m.neazi @ sau.ac.ir
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir