مدیر گروه دکتر حسین صیادی
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت صنعتی
  • پست الکترونیک:
    sayadi @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمانبندی رشته مدیریت فناوری اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد
  • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات ورودی 1400 به بعد (گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی)
مدرسین