مدیر گروه محمدرضا قاآنی
کارشناس گروه
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • چارت درسی رشته طراحی و ساخت طلا و جواهر
مدرسین