مدیر گروه دکتر حامد فلاح تفتی (عضو هیات علمی)
 • رشته تحصیلی:
  مدیریت
 • پست الکترونیک:
  fallah @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
رویا آیت اللهی
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۴۳

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  Science & Arts University
  • دانشکده فنی و مهندسی:
   یزد، بلوار دانشجو
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
  • دانشکده علوم انسانی:
   یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
  • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
  • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
  • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
  • دانشکده هنر:
   یزد، بلوار دانشجو
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • info [at] sau.ac.ir