شرایط عمومی دانشگاه:

1ـ رعایت کامل ضوابط پوشش و شئونات اسلامی برای برادران و خواهران الزامی می‌باشد.

2ـ دانشجو موظف است کلیه مقررات و آیین نامه‌های مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را رعایت نماید.

3ـ امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیأت امنا و هیأت رییسه دانشگاه، وجود دارد.

4ـ دانشجویان این دانشگاه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری برخوردار خواهند شد.

5ـ این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه برای پذیرفته شدگان ندارد.