مدیر گروه دکتر مهدی یزدیان
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  yazdian @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
فاطمه کریم زاده
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۰۸

فایلهای اطلاعاتی

 • چارت درسی رشته عمران -تکنولوژی عمران (کارشناسی ناپیوسته)
 • برنامه زمانبندی رشته عمران مقطع کارشناسی پیوسته
 • برنامه زمانبندی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
 • برنامه زمانبندی رشته عمران مقطع کارشناسی پیوسته ( ورودی 1402 به بعد)
 • برنامه زمانبندی رشته مهندسی اجرایی عمران(مقطع کارشناسی ناپیوسته)
مدرسین
مدرس میثم تکلوزاده
 • رشته تحصیلی:
  عمران - سازه و زلزله
 • پست الکترونیک:
مدرس محی الدین حمیدی پور
 • رشته تحصیلی:
  عمران - سازه
 • پست الکترونیک:
  m_hamidipour@yahoo.com
مدرس سمیه داودی
 • رشته تحصیلی:
  معماری
 • پست الکترونیک:
مدرس هادی رفیع زاده نصرآبادی
 • رشته تحصیلی:
  عمران
 • پست الکترونیک:
  hadi_r_n @ yahoo.com
مدرس دکتر محمد فروغی
 • رشته تحصیلی:
  مهندسی عمران
 • پست الکترونیک:
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir