مدیر گروه دکتر سید حبیب الله میرغفوری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
  • پست الکترونیک:
    mirghafoori @ yazd.ac.ir
کارشناس گروه
الهه طاهری
  • ۳۸۲۰۷۱۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۲۰

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه ترمی دروس کارشناسی ارشد مالی (مهندسی مالی)
مدرسین