مدیر گروه عماد ارغند
  • رشته تحصیلی:
    طراحی صنعتی
  • پست الکترونیک:
    emad.arghand @ gmail . com
کارشناس گروه
  • ۳۸۲۶۴۰۸۰ داخلی ۳۰۵

فایلهای اطلاعاتی

  • برنامه زمان‌بندی کارشناسی طراحی صنعتی
  • چارت درسی رشته طراحی صنعتی
  • فرم تصویب پایان نامه کارشناسی طراحی صنعتی
مدرسین