دانشجویان به‌منظور تزریق واکسن کرونا به مرکز تجمیعی واکسیناسیون دانشگاه علم و هنر مراجعه کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با توجه به نزدیک شدن به شروع کلاسهای نیمسال جدید سال تحصیلی و آغاز واکسیناسیون دانشگاهیان، دانشجویان دانشگاه علم و هنر با استقبال خوبی همراه بود.

دانشجویان زیادی با در دست داشتن کارت ملی و یا کارت شناسایی دانشجویی به‌منظور تزریق واکسن کرونا به مرکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کردند.

براساس هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دانشگاه علم و هنر با شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، امکان واکسیناسیون دانشجویان در تمام مقاطع و رشته‌های تحصیلی مهیا شده است.