اطلاعیه

دانشگاه علم و هنر به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه‏‌ها و مؤسسه‏‌های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای ”آیین‎‏نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور“ مصوب جلسه 78 مورخ 1401/07/30 شورای هدایت استعدادهای درخشان و آیین‏‌نامه شماره 307862/2 مورخ 1401/10/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  همچنین پیرو ابلاغ آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور به شماره 379602/2 مورخ 1401/12/18 در قالب عناوین مورد تایید  به شرح جدول شماره 1و2  و با میزبانی اعضای هیات علمی معرفی شده برای هریک از عناوین، آمادگی خود را برای پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی  در دوره دکترای تخصصی رشته‏ روانشناسی  و گردشگری اعلام می دارد.

جدول شماره 1  (گروه روانشناسی)

ظرفیت

مرتبه

موضوع

استاد

1

دانشیار

بررسی تاثیر تجربه زیستی نوجوانان از جامعه پذیریی و راهبردهای مقابله با آن

خانم دکتر فرنگیس کاظمی

 

2

استاد

بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتی بر ذهن آگاهی بر رفتارهای خودجرحی دانش آموزان‌متوسطه استان یزد

خانم دکتر پروانه محمدخانی

ارایه مدل برای پیش بینی رفتارهای خودجرحی بر اساس متغییرهای روانشناختی

1

دانشیار

نیازسنجی مهارت های زندگی و خوب زیستن در بین نوجوانان استان یزد

آقای دکتر محسن‌سعیدمنش

1

دانشیار

تحلیل وضعیت آسیب های اجتماعی در دانش آموزان یزد و ارایه راهکار برای آن

خانم دکتر شهلا پزشک

 

جدول شماره2(گروه گردشگری)

ظرفیت

مرتبه

موضوع

استاد

1

دانشیار

ظرفیت سنجی استفاده از هوش مصنوعی در ارتقای خدمات گردشگری استان یزد

آقای دکتر حامد فلاح تفتی

2

استاد

توسعه گردشگری شبانه در استان یزد با توجه به ظرفیت های موجود

آقای دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

 

ارتقای جایگاه استان یزد در انتخاب مقصد گردشگری

1

دانشیار

مدلسازی توسعه گردشگری سلامت خارجی در استان یزد

آقای دکتر میرمحمد اسعدی فیروزآبادی

1

دانشیار

مدیریت برند گردشگری در استان یزد

آقای دکتر مهدی باصولی

1

دانشیار

ظرفیت سنجی ایجاد تاسیسات گردشگری در استان یزد

آقای دکتر محمد تقی رهنمائی

2

استاد

پیش بینی تمایل به خرید گردشگران در استان یزد

آقای دکتر سعید سعیدا اردکانی

نقش رسانه‌های اجتماعی بر رفتار گردشگران

الف ـ شرایط عمومی

1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- پذیرفتن قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران.

3ـ  نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذی صلاح

 

ب ـ شرایط اختصاصی

داوطلبان متقاضی دوره های تخصصی دکتری (پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط
زیر باشند:

1ـ داشتن میانگین کل(یا میانگین همتراز شده) 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل(یا میانگین همتراز شده)  17 و بالاتر) بدون احتساب نمره پایان نامه( در مقطع کارشناسی ارشد.

2ـ   بیش از 3 سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد. (از تاریخ دانش آموختگی متقاضی تا 1403/06/31 بیش از سه سال یا سه دوره متوالی از فراخوان پذیرش دانشجوی استعداد درخشان نگذشته باشد.)

3ـ  امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی و مصاحبه مطابق با جداول 1 و 2  و3

       1-3) امتیاز پژوهشی حداکثر 40 امتیاز(مطابق جدول شماره 1)

      1-3) امتیاز آموزشی حداکثر 30 امتیاز (مطابق جدول شماره 2)

      2-3) امتیاز مصاحبه حداکثر 30 امتیاز  (مطابق جدول شماره 3)

ـ مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد باشد.

ـ ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است

4ـ اتباع غیرایرانی (مقیم ایران) ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1400 و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره مند شوند

ج : شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه علم و هنر

1ـ  امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه فراهم می باشد.

2ـ  دانشجویان این دانشگاه در صورت تأمین اعتبار و داشتن ضوابط مورد قبول صندوق رفاه دانشجویان،‌ از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برخوردار خواهند شد.

3ـ این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد.

4ـ  پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

5ـ داوطلبانی که فاقد مدرک زبان می باشند در صورت پذیرش لازم است تا قبل از آزمون جامع به ارائه مدرک معتبر زبان اقدام نمایند.

6- در صورت ترک تحصیل، اخراج و یا انصراف از تحصیل،  بدون عذر موجه به تشخیص دانشگاه،‌ شهریه دوره تا زمان تحصیل دریافت خواهد شد.

7- از دانشجو همزمان با ثبت نام نهایی، ضمانت لازم برای تحصیل در طول مدت دوره آموزشی اخذ خواهد شد.

د: نکات مهم

 1. داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 2. مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.
 3. در صورت ارائه تالیف، گردآوری یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر این صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.
 4. داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند
 5. چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.
 6. کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط گروه آموزشی تعیین و مورد موافقت و تصویب دانشگاه قرارگرفته است، از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی باشد.
 7. دانشجویان نیمسال آخر(در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا 31 شهریورماه سال 1403 از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیراین صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد
 8. پذیرفته شدگان دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون(ستعدادهای درخشان) به صورت تمام وقت اشتغال به تحصیل خواهند داشت.
 9. چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط و ضوابط عمومی و یا اختصاصی ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 10. به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند.
 11.  اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز ، صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی www.sau.ac.ir  اطلاع رسانی خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج، اخبار و اطلاعیه های مربوط را از پایگاه اطلاع رسانی مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می‌ شود.

ه:  مصاحبه علمی و اعلام نتایج

1ـ نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور تا اواخر تیرماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه . www.sau.ac.ir اعلام خواهد شد.

2ـ جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی در بازه آزمون شفاهی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال 1403 برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت، از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علم و هنر اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی صرفاً از این طریق تاریخ و نحوه ثبت نام شرکت در مصاحبه را مشاهده و اقدام به ثبت نام نمایند. دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر نداشته و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود. بدیهی است امکا ن برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.

 

و: مدارک لازم، مهلت ارسال مدارک و نحوه ارسال

* داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز پنجشنبه مورخ 14 تیرماه سال 1403 نسبت به ارسال الکترونیکی مدارک مورد نیاز به شرح زیر با فرمت pdf تهیه و با حجم حداکثر «5 مگابایت» به پست الکترونیکی phd@sau.ac.ir ارسال نمایند.

1ـ  یک قطعه عکس رنگی 4*3 رنگی تمام رخ

2ـ  تصویرشناسنامه وکارت ملی

3ـ تصویر مدرک نظام وظیفه(داوطلبان ذکور)

4ـ تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

5ـ  تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان .

6ـ تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره (درصورت دارا بودن رتبه مربوطه).

7ـ تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره( در صورت دارا بودن رتبه مربوطه) .

8ـ تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی.

9ـ تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد.

10ـ تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

11ـ  تکمیل فرم اطلاعات داوطلب (تکمیل فرم شماره 1 )

12ـ تصویر مربوط به گواهی تاییدیه مقالات علمی – پژوهشی/ علمی ترویجی/کنفرانس های معتبر

13ـ تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده

باشند. (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست.)

14ـ تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

15ـ تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر(گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذیربط)

16ـ تصویر مستندات مربوط به تالیف، گردآوری و یا ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب وگواهی انتشار از ناشر مربوطه)

17ـ تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/مؤسسه

18ـ تصویر گواهی طرح ها/ پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

19ـ تصویر گواهی زبان انگلیسی معتبر حداکثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام نهایی برگزیدگان علمی (در صورت‌ دارا بودن )

20ـ اصل فیش پرداختی هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ 4.500.000(چهار میلیون و پانصد هزار) ریال به شماره حساب 2001459190 بانک تجارت شهید بهشتی یزد به نام دانشگاه علم و هنر

21ـ ارایه اصل مدارک و مستندات فوق در زمان مصاحبه الزامی است.

22ـ  ارسال pdf رزومه داوطلب حداکثر در سه صفحه به صورت طبقه بندی شده و تایپی (این رزومه می بایست بر کلیه فعالیتهای مفیدی که مربوط به تحصیل، فعالیت‌های حرفه ای، تحقیق ، سوابق تألیفی و انتشارات، جوایز، افتخارات و ....متمرکز باشد.)

ز: رشته های دانشگاه علم و هنر برای سال تحصیلی 1404-1403

روانشناسی

گردشگری

آدرس:  یزد، میدان عالم، انتهای بلوار شهدای گمنام، دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر، کدپستی8915813130

پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه: www.sau.ac.ir   

کانال رسمی روابط عمومی دانشگاه در ایتا: https://eitaa.com/elmohonaruni

ضمناً مدیرخدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی (جناب آقای مهندس برومند) به شماره تلفن 03538207183 داخلی  2311 در وقت اداری پاسخگوی سؤالات خواهند بود.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

1403/03/06


فرم های پیوست

 • فرم شماره1- فرم درخواست استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir