دانشگاه علم و هنر در شبکه های اجتماعی

در زیر فهرست آدرس های صفحات رسمی دانشگاه علم و هنر در شبکه های اجتماعی ارائه شده است، جهت اطلاع از خبرها و اطلاعیه های دانشگاه، این صفحات را دنبال نمایید:

وب سایت: www.sau.ac.ir

اینستاگرام: https://instagram.com/elmohonaruni

کانال تلگرام: https://t.me/elmohonaruni

ربات هوشمند تلگرام: https://t.me/saubot

لینکدین: https://www.linkedin.com/school/science-arts-university

آپارات: https://www.aparat.com/elmohonar_university

تلگرام دانشجویی فرهنگی: https://t.me/hdfsauac

اینستاگرام دانشجویی فرهنگی: https://instagram.com/daneshjoee_farhangi

آپارات دانشجویی فرهنگی: https://aparat.com/farhangi_sau

کانال تلگرام اطلاع رسانی مرکز کارآفرینی: https://t.me/karafarini_sau

تلگرام دوره های فوق برنامه: https://t.me/sauterms

اینستاگرام دوره های فوق برنامه: https://instagram.com/sauterms

تلگرام کلینیک روانشناسی علم و هنر: https://t.me/scienceartpsycho

کانال کامپیوتر علم و هنر: https://t.me/elmohonariha