مراحل انجام پایان نامه

 • مرحله اول) انتخاب موضوع پایان نامه و اجرای تحقیق
 • راهنمای ثبت اطلاعات پایان نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (irandoc) توسط دانشجو
 • مراحل ثبت پایان نامه تا فارغ التحصیلی

فرم های تحصیلات تکمیلی

 • فرم شماره 12 - فرم مجوز پایان نامه (ویرایش اردیبهشت1402)
 • فرم تک برگی تصویب موضوع پایان نامه
 • فرم شماره 1-فرم درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه
 • فرم شماره 4 - فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه
 • فرم شماره 11 - کاربرگ تعیین نمره دستاوردهای علمی پایان نامه کارشناسی ارشد
 • فرم تعهد نامه
 • فرم اطلاعیه جلسه دفاعیه

شیوه نامه نگارش

 • شیوه نامه نگارش پایان نامه ویژه دانشجویان آموزش زبان انگلیسی
 • شیوه نامه نگارش پروپوزال ویژه دانشجویان آموزش زبان انگلیسی
 • شیوه نگارش پایان نامه کارشناسی‌ارشد (تمامی رشته ها)

فرم های اخذ رضایت آگاهانه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد

 • دستورالعمل درخواست صدورکد اخلاق
 • نامه نکات تکمیلی مربوط به ارسال پروپوزالها وطرح های پژوهشی جهت صدور کد اخلاق
 • نکات تکمیلی مربوط به ارسال پروپوزالها و طرح های پژوهشی جهت صدور کد اخلاق
 • نامه موارد مهم تکمیل فرمهای رضایت آگاهانه کداخلاق
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکننده نمونه زیستی با هدف پژوهش
 • 1- فرم تعارض منافع
 • 2- فرم خام تعارض منافع
 • نامه دستورالعمل صدور کد اخلاق برای پروپوزال ها وطرح ها شامل کار با حیوانات آزمایشگاهی
 • فرم درخواست بررسی طرح‌نامه پژوهشی پایان نامه مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکنندگان نمونه زیستی
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از اهداکننده نمونه زیستی با هدف پژوهش
 • فرم اخذ رضایت آگاهانه از شرکت کننده در پژوهش
 • اظهارنامه تعارض منافع پژوهشگران کارگروه کمیته های اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir