کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی
محمد انصاری
 • کارشناس امور شهریه و مسئول صندوق رفاه دانشجویی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
  382064080-87 داخلی 228
 • پست الکترونیکی:
مجید مسعودی فرد
 • کارشناس دانشجویی فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
معصومه السادات هاشمی
 • کارشناس دانشجویی فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
محمد حسین شعبان زاده
 • مشاور رئیس در امور فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
مجتبی حجتی
 • کارشناس حراست و امور فرهنگی
 • رشته تحصیلی:
 • تلفن دفتر:
 • پست الکترونیکی:
Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir