در راستای برنامه‌های دانشگاه علم و هنر برای آشنایی با صنایع کشور، اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه از کارخانه‌های کنسانتره میوه و کاغذ پیشگامان یزد بازدید کردند. در این بازدید، بازدیدکنندگان با فرآیند تولید، چالش‌ها و دستاوردهای این شرکت آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای برنامه‌های دانشگاه علم و هنر برای آشنایی دانشجویان و اعضای هیات علمی با صنایع مختلف کشور، بازدید از دو کارخانه پیشگامان یزد، شامل کارخانه کنسانتره میوه و کارخانه کاغذ، در تاریخ 19 خرداد 1403 انجام شد.

در این بازدید، که با حضور چندی از اعضای هیات علمی و  دانشجویان دانشگاه علم و هنر صورت گرفت، بازدیدکنندگان از بخش‌های مختلف این دو کارخانه، از جمله خط تولید، آزمایشگاه‌ها و بخش‌های اداری، بازدید به عمل آوردند.

در طی این بازدید، کارشناسان و مدیران شرکت پیشگامان یزد توضیحات جامعی در خصوص فرآیند تولید، مواد اولیه، چالش‌ها و دستاوردهای این شرکت ارائه دادند. همچنین، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر فرصتی برای پرسش و پاسخ و تبادل نظر با متخصصان این شرکت پیدا کردند.

«دکتر حامد فلاح» معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و هنر، در حاشیه این بازدید، ضمن ابراز خرسندی از این برنامه، گفت: "این بازدید فرصتی ارزشمند برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه بود تا با فرآیند تولید در دو صنعت مهم و کاربردی کشور آشنا شوند. بدون شک، این بازدیدها در ارتقای سطح دانش و آگاهی و همچنین در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت نقش موثری خواهد داشت."

بازدید از کارخانه‌های پیشگامان یزد، با استقبال گرم دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر روبرو شد. این بازدیدها در راستای برنامه‌های دانشگاه علم و هنر برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت و همچنین برای تربیت دانشجویانی متخصص و کارآزموده انجام می‌شود.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir