جهاددانشگاهی در حکمی محمد رضا قاآنی، مدیر امور فرهنگی دانشگاه علم و هنر را به عنوان عضو کارگروه نیازسنجی، ارزیابی و سنجش اثربخشی این نهاد منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی، در حکمی محمد رضا قاآنی، مدیر امور فرهنگی دانشگاه علم و هنر را به عنوان عضو کارگروه نیازسنجی، ارزیابی و سنجش اثربخشی در امور فرهنگی این نهاد منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

برادر ارجمند جناب آقای محمد رضا قاآنی

مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه علم و هنر

سلام علیکم

احتراماً، با استعانت از درگاه ایزد منان و با عنایت به شایستگی، توانمندی و تجارت ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو کارگروه نیازسنجی، ارزیابی و سنجش اثربخشی» برای مدت یک سال منصوب می شوید.

ضمن آرزوی سلامتی و دوام توفیقات، امید است با حضور مستمر و ارائه پیشنهادهای موثر و سازنده، این کارگروه را در ارتقای سطح کیفی برنامه های فرهنگی یاری رسان باشید.

وظایف این کارگروه، به شرح ذیل مورد تاکید است:

 1. نیازسنجی، شناسایی چالش ها و تعیین اولویت های فرهنگی
 2. بررسی و تحلیل دوره ای نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در حوزه فرهنگی
 3. بازنگری دوره ای اهداف، راهبردهای برنامه توسعه
 4. تعیین و تدوین ضوابط، استانداردها و شاخص های حوزه فرهنگی
 5. سنجش اثربخشی برنامه های سالانه معاونت فرهنگی
 6. نظارت بر سامانه های اینترنتی وابسته به معاونت فرهنگی

ثریا احمدی

مدیر کل دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir