در راستای آشنایی با وظایف و فعالیت‌های پزشکی قانونی، گروهی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علم و هنر از این اداره کل در استان یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، در راستای آشنایی دانشجویان با وظایف و فعالیت‌های مختلف پزشکی قانونی و نقش آن در نظام قضایی، گروهی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه علم و هنر از اداره کل پزشکی قانونی استان یزد بازدید کردند.

در این بازدید که با استقبال دانشجویان همراه بود، بازدیدکنندگان از بخش‌های مختلف آزمایشگاه، سالن تشریح و واحدهای مختلف اداره پزشکی قانونی استان یزد دیدن کرده و با وظایف و فعالیت‌های کارشناسان این اداره آشنا شدند.

در این بازدید، کارشناسان پزشکی قانونی در خصوص فرآیندهای مختلف معاینات پزشکی قانونی، کالبدشکافی، آزمایشات سم‌شناسی و DNA، اقدامات مربوط به جرایم جنسی و کودک آزاری و سایر وظایف این اداره برای دانشجویان توضیحاتی ارائه دادند.

دانشجویان همچنین با حضور در سالن تشریح، با نحوه انجام کالبدشکافی و بررسی صحنه جرم آشنا شدند.

این بازدید که به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه علم و هنر برگزار شد، مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و آنها از این طریق با ابعاد مختلف فعالیت‌های پزشکی قانونی و نقش آن در دستگاه قضایی آشنا شدند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir