در راستای تحقق جهاد علمی و ماموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها، نشست جهاد علمی و تعامل انتظامی در دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی استان یزد، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد علمی و ماموریت‌گرا شدن دانشگاه‌ها در جهت رفع چالش‌ها و تسریع حل مسائل امنیتی و دفاعی، نشست گفتمان‌سازی و ارتقای تعاملات با دانشگاه‌های سراسر کشور با عنوان طرح جهاد علمی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با محوریت فرصت‌ها، قابلیت‌ها، راهکارها و انتظارات در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر با حضور سردار حمیدی، از فرماندهان ناجا در استان یزد برگزار شد.

در این نشست، سردار حمیدی ضمن تشریح عملکرد دفتر تحقیقات، به تبیین اولیه طرح جهاد علمی پرداخت و بر اهمیت پژوهش و تحقیقات در حل مسائل و چالش‌های مختلف، به ویژه در حوزه امنیت و دفاع تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها، اظهار داشت: "دانشگاه‌ها می‌توانند با همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، در حل مسائل و چالش‌های مختلف کشور، به ویژه در حوزه امنیت و دفاع، نقش‌آفرینی موثری داشته باشند."


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir