دانشجویان پسر دانشگاه به همت بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی به کمپ کویرنوردی که با همکاری شهرداری یزد و بسیج دانشجویی یزد برگزار شده بود، اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دانشجویان پسر دانشگاه به همت بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی به کمپ کویرنوردی که با همکاری شهرداری یزد و بسیج دانشجویی یزد برگزار شده بود، در روز جمعه 20 آبان اعزام شدند. 


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir