این جلسه با حضور دانشجویان رشته های مهندسی صنایع و ایمنی صنعتی و مدیر گروه و مسئولین دانشکده فنی مهندسی در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جلسه ای با حضور دانشجویان ورودی جدید رشته های مهندسی صنایع و ایمنی صنعتی و  مسئولین و مدیر گروه جهت آشنایی با قوانین آموزشی، دانشجویی و فرهنگی در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir