مسابقات بین‌المللی کاراته سبک شین رزم ذوالفقار در تاریخ ۱۱ مهرماه با عنوان جام سرو در تمامی رده های سنی و کمربندی در دو بخش کومیته و کاتا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مسابقات بین‌المللی کاراته سبک شین رزم ذوالفقار در تاریخ ۱۱ مهرماه در شهرستان تالش با عنوان جام سرو در تمامی رده های سنی و کمربندی در دو بخش کومیته و کاتا برگزار شد که در نتیجه تیم استان یزد توانست مقام سوم را کسب کند. 

در این سری از مسابقات تیم سبک شین رزم ذوالفقار استان یزد در مسابقات بین‌المللی به سرپرستی «انسیه دشت آبادی» از دانشجویان دانشگاه علم و هنر موفق به کسب مقام سومی شد.

شایان ذکر است همچنین «عارفه فرخمند» که از دانشگاه علم و هنر یزد در این مسابقات حضور داشت، توانست مقام دوم را کسب کند.

گفتنی است این مسابقات با حضور ۸تیم خارجی و ۱۳ تیم داخلی در شهرستان تالش برگزار شد که تیم استان یزد توانست با مقام سوم تیمی را کسب کند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir