گروه مهندسی معماری جهت انتقال تجربه کارگاهی با حضور فعالان شغلی این رشته تحصیلی در آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، همایش با موضوع انتقال تجربه از دانشجویان شاغل به تحصیل گروه مهندسی معماری در آمفی تئاتر دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر با حضور دانشجویان این رشته آموزشی برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir