این کارگاه در راستای آشنایی با انواع طرح های پژوهشی حمایت بنیاد نخبگان و همچنین شیوه نامه بورس اعضای هیات علمی در حضور اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، کارگاهی در راستای آشنایی با انواع طرح های پژوهشی حمایت بنیاد نخبگان و همچنین شیوه نامه بورس اعضای هیات علمی در حضور اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

در  این مراسم دکتر مفتاحی مقدم رئیس بنیاد نخبگان یزد در روز شنبه 16 اردیبهشت در آمفی تئاتر دانشکده فنی به ایراد سخنرانی پرداختند.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir