با حضور اساتید و دانشجویان گروه آموزشی مشاوره و روانشناسی مصادف با روز مشاوره و روانشناسی طی مراسمی جشن گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مصادف با روز مشاوره و روانشناسی مراسم با این مضمون با حضور اعضای هیات علمی، اساتید و دانشجویان این گروه های آموزشی در آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir