معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با ارسال پیامی از برگزاری مطلوب آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه علم و هنر تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «دکتر عبدالرسول پورعباس» معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با ارسال پیامی از برگزاری مطلوب آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه علم و هنر تقدیر و تشکر کردند.

گقتنی است آزمون استخدامی آموزش و پرورش ویژه رشته های شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی صبح روز جمعه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ همزمان با سراسر کشور در حوزه امتحانی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir