در راستای تبادل نظر و آشنایی با فرایند کاری از پردیس علم و فن آوری دانشگاه یزد، تعدادی از مسئولین، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علم و هنر از این پردیس بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با راه اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علم و هنر تعدادی از اعضای این دانشگاه در راستای تبادل نظر و آشنایی با فرایندهای کاری، از پردیس علم و فن‌آوری دانشگاه یزد بازدید کردند.

در این برنامه آقای دکتر فقیه رئیس پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه یزد نسبت به تشریح تاریخچه تشکیل، نحوه جذب، استقرار و حمایت های این مرکز از شرکت‌های مستقر مطالبی را ارائه نمودند.

بازدید کنندگان از برخی شرکتهای فعال حاضر در این پردیس از نزدیک دیدار نموده و از روند کار آن مجموعه ها آشنا شدند.

مراکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه ها با مجوز و پشتیبانی پارک علم و فناوری به منظور ایجاد رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان و هم افزایی میان آنها، سرعت بخشیدن به فرآیند تجاری سازی، مدیریت و تسهیل‌گری نوآوری در قالب هسته های کارآفرینی دانشجویی، تیم های فناوری دانشگاهی، هسته های فناور دوره پیش رشد و رشد، شرکت های پسا رشد، شتابدهنده ها و نهایتا واحدهای تحقیق و توسعه فعالیت می کنند.

شایان ذکر است آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با روند راه‌اندازی شرکت‌های نوپا، نحوه استقرار در پردیس‌های پارک علم و فناوری و چگونگی استفاده از تسهیلات صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌تواند کمک شایانی به تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی نموده و زمینه‌ساز تحقق دانشگاه کارآفرین شود.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir