هشتمین نشست نقد رأی در استان یزد توسط معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با همکاری دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، هشتمین نشست نقد رأی در استان یزد توسط معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان یزد با همکاری دانشگاه علم و هنر با موضوع «بزه تغییر کاربری» بصورت مجازی با حضور قضات برجسته استان در محیط های علمی و دانشگاهی و با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون آراء صادره برگزار شد.

این نشست با موضوع بزه تغییر کاربری به عنوان یکی از موضوعاتی که حجم بالایی از پرونده ها را در مجموعه دستگاه قضا استان به خود اختصاص داده است برگزار شد.