بازهم خبر افتخارآفرینی دانشجویان دانشجویان دانشگاه علم و هنر در کنکور کارشناسی ارشد 1400 خبرساز شد و برای دانشگاه افتخار آفرینی نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با اعلام نتایج کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1400 خبرهای خوبی از افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه  می رسد و این بار گروه آموزشی صنایع غذایی دانشگاه علم و هنر خبر ساز شد و افتخار آفرینی نمودند و خانم حسینی دانشجوی صنایع غذایی حائز رتبه 8 کنکور سراسری بهداشت و ایمنی در وزارت بهداشت و رتبه 29 صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1400 شد.