دانشجویان دانشگاه علم و هنر همانند سنوات قبلی توانستند در کنکور کارشناسی ارشد 1400 خوش بدرخشند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، امسال نیز همانند سنوات گذشته دانشجویان کارشناسی در کنکور سراسری کارشناسی ارشد افتخار آفرینی نمایند.

در زیر مجموعه معماری آقای محمد نیراوندخواه دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه علم و هنر، توانست با کسب رتبه 3 رشته برنامه ریزی شهری خوش درخشیدند.

حمیدرضا سلطان زاده از گروه زبان انگلیسی دانشگاه علم و هنر حائز رتبه ۳۲، خانم پردیس عبدلی از گروه معماری دانشگاه علم و هنر حائز رتبه 90 و خانم حانیه شهبازی منشادی حائز رتبه 112 کنکور کارشناسی ارشد را بدست بیاورند.

گفتنی است قبلا نیز در خبری کسب رتبه 5 خانم ساجده اسلامی در رشته مرمت ارائه شده بود.

روابط عمومی دانشگاه موفقیت شما رهجویان مسیر علم و تعلم در کنکور کارشناسی ارشد را تبریک نموده و از خداوند متعال استمرار موفقیت و تداوم پیشرفت را برایتان خواستاریم و امیدواریم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) برای میهن اسلامی و عزیزمان ایران افتخار آفرینی نمائید.