یکی از دانشجویان کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه علم و هنر در کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1400 حائز رتبه تک رقمی شد و برای دانشگاه علم و هنر افتخارآفرینی نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، «خانم ساجده اسلامی» از دانشجویان مهندسی معماری دانشگاه علم و هنر توانست در کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 حائز رتبه 5 در رشته مرمت شد.

روابط عمومی دانشگاه کسب درجه عالی تک رقمی در کنکور کارشناسی ارشد را به شما رهجویان مسیر علم و تعلم تبریک عرض می نمائیم و از خداوند متعال استمرار موفقیت وتداوم پیشرفت را برایت خواستاریم و امیدواریم در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) برای میهن اسلامی و عزیزمان ایران افتخار آفرینی نمائید.