ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان گرامی بابت ورود به دانشگاه علم وهنر به اطلاع می‌رساند کلاسهای دانشجویان از روز شنبه مورخ 1402/7/22 طبق برنامه کلاسی ارائه شده آغاز خواهد شد.

دانشجویان محترم لازم است با در نظر گرفتن مکان و زمان و شماره کلاسها بر اساس برنامه ارایه شده در زمان ثبت نام؛ از تاریخ فوق در کلیه کلاسهای درسی حضور یابند.

محل برگزاری کلاسهای دانشکده انسانی: میدان عالم، بلوار شهدای گمنام دانشگاه علم و هنر
محل برگزاری کلاسهای دانشکده فنی مهندسی: بلوار دانشجو، جنب پارک شادی دانشگاه علم و هنر
محل برگزاری کلاسهای دانشکده هنر : بلوار دانشجو، جنب پارک شادی دانشگاه علم و هنر


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir