به اطلاع داوطلبان کارشناسی ارشد که در آزمون سراسری سال 1402 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند می رساند برای انتخاب رشته می توانند از تاریخ 11 خرداد 1402 الی 16 خرداد 1402 می توانند با مراجعه به سایت https://sanjesh.org جهت انتخاب رشته اقدام نمایند.

کد رشته محل و رشته های دانشگاه علم و هنر:

کد رشته محل

نام رشته

ظرفیت

13257

آموزش زبان انگلیسی

20

13420

مدیریت جهانگردی -بازاریابی جهانگردی

20

13539

حقوق خصوصی

20

14281

روانشناسی عمومی

20

14411

روانشناسی بالینی

20

14419

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

20

14679

حسابداری

20

15170

بازرگانی-بازاریابی

20

15249

بازرگانی-بازرگانی بین المللی

20

15279

بازرگانی – تجارت الکترونیکی

20

15723

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

15

15818

مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت منابع اطلاعاتی

15

15911

مالی -مهندسی مالی و مدیریت ریسک

20

16147

مشاوره – مشاوره مدرسه

15

16154

مشاوره – مشاوره خانواده

20

17741

زیست شناسی سلولی و مولکولی

15

17683

ژنتیک

20

20357

مهندسی صنایع – سیستم های تولید و خدمات

10

20429

مهندسی صنایع – مدلسازی سیستمها و تحلیل داده

6

20497

مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین

6

20530

مهندسی صنایع -مدیریت مهندسی

10

21168

مهندسی عمران – سازه

17

21800

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

15

22364

مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی

20

22757

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

20

23032

مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)

20

24489

علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی

5

25116

مهندسی معماری

20

25344

ارتباط تصویری

16

25368

تصویرسازی

9

25456

پژوهش هنر

17

25480

صنایع دستی

16

25652

طراحی پارچه و لباس

20

 

Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir