دانشجوی گرامی
دانشگاه علم و هنر علیرغم عدم تعهد خوابگاه در جهت رفع نگرانی خانواده محترم و معزز دانشجویان متقاضی خوابگاه، خوابگاههایی را به صورت خودگردان طبق شرایط مشروح ذیل تجهیز نموده است.
لطفا با بررسی شرایط و ضوابط خوابگاه و هزینه آن در صورت تمایل جهت قطعی نمودن خوابگاه اقدام فرمایید. لازم بذکر است دانشگاه پس از بررسی شرایط، قطعی شدن خوابگاه و زمان حضور شما را متعاقبا از طریق پیامک اعلام می کند.


شرایط ثبت نام
1. واریز مبلغ دو میلیون تومان به صورت پیش پرداخت
2. شهریه خوابگاه براساس جایگاه در نظر گرفته شده بین 4 الی 5 میلیون تومان در هر ترم می باشد.

* پرداخت کل شهریه سال به صورت نقدی یا طی سه فقره چک تا ماه اردیبهشت امکان پذیر می باشد.

3. با توجه به اینکه خوابگاه خودگردان به صورت یکساله توسط دانشگاه توافق گردیده است، دانشجویان متقاضی خوابگاه می بایست هزینه خوابگاه را بصورت یکساله پرداخت نمایند. در صورت تصمیم به عدم استفاده از خوابگاه به هر دلیل (انصراف، اخراج، انتقال و ...) کل شهریه سال تحصیلی دریافت خواهد شد.
4. شرکت در جلسه توجیهی خوابگاه (زمان آن متعاقبا اعلام می گردد)

مراحل ثبت نام
1. ثبت نام اولیه با پرداخت دو میلیون تومان به صورت پیش پرداخت در سایت دانشگاه
2. حضور در حوزه دانشجویی فرهنگی واقع در بلوار دانشجو دانشکده فنی دانشگاه علم و هنر، جهت دریافت مجوز حضور در خوابگاه


توجه: با توجه به محدودیت خوابگاه، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

https://portal.sau.ac.ir

جهت هماهنگی با شماره 09134514886 تماس بگیرید


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir