دانشجوی گرامی
دانشگاه علم وهنر علی رغم عدم تعهد خوابگاه، در جهت رفع نگرانی خانواده محترم دانشجویان متقاضی خوابگاه، تمام تلاش خویش را بکارگرفته تا مکان مناسبی را تجهیز نماید
در حال حاضر امور دانشجویی در حال عقد قرارداد و تجهیز خوابگاه می باشد.
لذا پیرو  هماهنگی صورت گرفته با معاونت آموزشی، عدم حضور شما در کلاس های  آموزشی در این هفته، بلامانع می باشد.
بدیهی است کلاس جبرانی متعاقبا برگزار خواهد شد.