دانشجوی گرامی
دانشگاه علم وهنر علی رغم عدم تعهد خوابگاه، در جهت رفع نگرانی خانواده محترم دانشجویان متقاضی خوابگاه، تمام تلاش خویش را بکارگرفته تا مکان مناسبی را تجهیز نماید
در حال حاضر امور دانشجویی در حال عقد قرارداد و تجهیز خوابگاه می باشد.
لذا پیرو  هماهنگی صورت گرفته با معاونت آموزشی، عدم حضور شما در کلاس های  آموزشی در این هفته، بلامانع می باشد.
بدیهی است کلاس جبرانی متعاقبا برگزار خواهد شد.


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir