به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به بازگشایی مدارس و مصوبه شورای ترافیک استان و نیز نظر به تعطیلی ایام دهه آخر صفر، کلیه کلاسهای آموزش دانشگاه علم و هنر در هفته اول مهر تعطیل و هیچگونه خدمات رفاهی و خوابگاهی ارائه نخواهد شد و همچنین ثبت نام دانشجویان نو ورود از تاریخ 9 مهر در دانشگاه انجام می شود.