دانشجویان و دانش آموختگان محترم

با توجه به افزایش ظرفیت سالن مراسم جشن دانش آموختگی تعدادی محدود به ظرفیت ثبت نام اضافه گردیده است، لذا از دانشجویان علاقه مند دعوت می شود جهت ثبت نام به آدرس portal.sau.ac.ir مراجعه نمایید. ( نام کاربری؛ شماره دانشجویی و گذرواژه؛ کدملی)


Science & Arts University
 • دانشکده فنی و مهندسی:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۰
 • دانشکده علوم انسانی:
  یزد، میدان عالِم، انتهای بلوار شهدای گمنام
 • ۸۹۱۵۸-۱۳۱۳۰
 • (۰۳۵)۳۸۲۰۷۱۸۰-۷
 • (۰۳۵)۳۸۳۰۲۱۸۴
 • دانشکده هنر:
  یزد، بلوار دانشجو
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
 • info [at] sau.ac.ir