مسابقات بتن به همت گروه مهندسی عمران با شرکت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران و معماری دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با هدف ایجاد انگیزش و به منظور تلفیق دانش روز و تئوریک و عوامل اجرایی پروژه ها به سرپرستی دکتر یزدیان در 6 رسته با حضور دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران و معماری برگزار شد.

تیم های برگزیده در این سری مسابقات بدین شرح می باشد:

1. علیرضا صولت و حسین قانع از رشته مهندسی عمران

2. هانیه شهبازی، ساجده اسلامی و احمدرضا نادری از رشته مهندسی معماری 

3. سعید زارع، مهدی بافقی زاده، محسن رنجبر و محمد رضا هاتفی از رشته مهندسی عمران سازه

لازم بذکر است نفرات این مسابقه به مسابقات کشوری اعزام می شوند.