جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر و مرکز خلاقیت شهرداری یزد برگزار شد
۳ تیر ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و هنر و مرکز خلاقیت شهرداری یزد برگزار شد

با عنایت به امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشگاه و مرکز خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری یزد، به منظور شروع همکاری جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس امین مقدم ریاست محترم مرکز خلاقیت و فناوریهای نوین برگزار شد.