برگزاری همایش کسب درآمد و چگونگی ایجاد بنگاه های اقتصادی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر
۱۸ آذر ۱۳۹۸

برگزاری همایش کسب درآمد و چگونگی ایجاد بنگاه های اقتصادی در دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و هنر

مصادف با روز دانشجو، دانشجویان مدیریت بانکی ، مدیریت مالی و حسابداری در همایشی با موضوع همایش کسب درآمد و چگونگی ایجاد بنگاه های اقتصادی با سخنرانی آقای رضایی مدیر شعب بانک ملی یزد برگزار شد.
دانشگاه علم و هنر دانشگاه نوآفرین می شود
۶ آذر ۱۳۹۸

دانشگاه علم و هنر دانشگاه نوآفرین می شود

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر یزد گفت: الگوی جدید آموزش عالی از مهرماه سال آینده در دانشگاه علم و هنر یزد اجرا و این دانشگاه به دانشگاه نوآفرین تبدیل می شود.