مدیر گروه دکتر فاطمه سعادت جو
 • رشته تحصیلی:
  علوم کامپیوتر
 • پست الکترونیک:
کارشناس گروه
سمانه اشرف
 • ۳۸۲۶۴۰۸۰-۸۷ داخلی ۲۳۹

فایلهای اطلاعاتی

  مدرسین
  مدرس دکتر علی محمد اسمعیلی زینی
  • رشته تحصیلی:
   ریاضی کاربردی
  • پست الکترونیک:
  مدرس دکتر حیدر قاسم زاده
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی کامپیوتر-گرایش معماری
  • پست الکترونیک:
  مدرس دکتر سعید دهقانی اشکذری
  • رشته تحصیلی:
   مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • پست الکترونیک: