مدیر گروه دکتر محسن برزگری
  • رشته تحصیلی:
    مدیریت صنعتی
  • پست الکترونیک:
    m.barzegari @ sau.ac.ir
کارشناس گروه
زهرا فتوحی
  • ۰۳۵۳۲۲۷۴۰۱۰-۱۳

فایلهای اطلاعاتی

  • چارت درسی دوره کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
  • برنامه ترم بندی دروس دوره کارشناسی طراحی لباس
مدرسین