دانشجوی رشته زیست شناسی در کنکور سراسری مقطع دکتری 98 حائز رتبه اول شد و برای دانشگاه علم و هنر افتخار آفرینی نمود..

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، آقای محسن نبی افجدی از دانشجویان فارغ التحصیل رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک دانشگاه علم و هنر توانست با سهمیه آزاد در کنکور سراسری مقطع دکتری سال 1398 حائز رتبه اول شود و برای دانشگاه علم و هنر افتخار آفرینی نماید.